Family Office med fokus på

handel, eiendom & kapital

- for generasjoner

Bjarøy gruppen

Bjarøy Gruppen består av en portefølje av selskaper innen ulike næringer og kjennetegnes ved langsiktige og solide investeringer, bærekraftig stedsutvikling, og effektiv risikostyring. Gjennom våre selskaper skaper vi trygge arbeidsplasser og verdiskapning over tid.

Samfunnsansvar

Bjarøy Gruppen har i en årrekke anerkjent sitt samfunnsansvar og er engasjert i å fremme positive endringer gjennom ulike støtteprogrammer. Gjennom disse initiativene legger Bjarøy Gruppen vekt på å skape verdier som gagner både dagens og fremtidens generasjoner, samtidig som de forplikter seg til å utvikle og opprettholde et levende og dynamisk lokalsamfunn.

selskapene

Bjarøy Kapital AS er et investeringsselskap som søker å oppnå attraktiv og risikojustert avkastning ved å eie en balansert og diversifisert finansiell portefølje.

Bjarøy Eiendom har historie og røtter tilbake til 1985. Selskapet har bred erfaring fra eiendomsbransjen med utvikling av større prosjekter, samt kjøp, salg og utleie.

Bjarøy Handel AS kjøper og selger konkursbo over hele Norge. Vi investerer og kapitaliserer eiendeler innen ulike kategorier som blant annet biler og anleggsmaskiner med mer.

Bodhotell.no AS tilbyr moderne lagerborder med lokasjoner i Vestfold, Telemark og Viken. Et selskap i stor vekst og med klare ambisjoner om å bli en markedsledende aktør.

En lokal støttespiller

Bjarøy Gruppen har i en årrekke vært lokal støttespiller for morgensdagens helter gjennom ulike støtteordninger.

Vår administrasjon

Hans Petter Bjarøy

Daglig leder

hpb@bjaroygruppen.no
+47 909 30 000

Andreas Bjarøy

Kreativ leder

ab@bjaroygruppen.no
+47 915 65 000‬

Dag Ditmansen

Økonomisjef

dd@bjaroygruppen.no
+47 926 97 612‬

Ta kontakt